Trường của chúng em là trường mầm non. Năm học mới bắt đầu. Kì thi cũng không có gì ầm ỉ. Các bạn thích nợ môn. Sẽ được ở lại lớp. Kế hoạch cho năm học mới đang được bàn bạc kỹ lưỡng.